Trygg Køyring i Snøver: Tips for Vintervegar

Vinteren bringer med seg snødekte nydelige landskap, men òg utfordrande køyreforhold. Snøver er ufrodrande for bilsjåføren, og det krev spesielle førehandsreglar for å sikra trygg køyring. Her kommer nokre nyttige tips for å handtera bilkøyring i snøver.

1. Førebuing av Køyretøyet

 • Vintersjekk: Sørg for at bilen din er klar for vinteren. Dette inkluderer å sjekka batteriet, lys, varmeapparat, og vindusviskarar.
 • Vinterdekk: Sjekk at vinterdekka dine har god mønster dybde. Dei bør være over 4mm – grensa for bot er 3mm. Kjører du med dekk under grensa på 3mm kan du få bot på 1000 kr pr dekk.  Det samme gjelder for å  køyra med sommerdekk på snøføre. 
 • Dekktrykk: Kontroller dekktrykket jamleg, då kalde temperaturar kan føre til trykkfall og du køyrer med for lite luft.

2. Køyring i Snø

 • Reduser Farten: Tilpass farten etter forholda. Snø og is redusere veggrepet betrakteleg.
 • Unngå Brå Manøvrar: Unngå plutselege bevegelse som skarp svinging, hard akselerasjon, og bråbremsing.
 • Avstand til Andre Køyretøy: Auk avstanden til køyretøyet framfor. Stopptida på snødekte vegar er lengre enn på tørre vegar. Og mykje lengre enn ein trur. Køyre for nære kan gi bot på 7450 kr. i forenklet forelegg og tre prikker. Dette for kjøretøy opp til 3500kg. 

3. Bruk av Bremsene

 • ABS-bremsar: Lær korleis dine ABS-bremsar fungerer og korleis du bremser effektivt med dei på glatte vegar.
 • Motorbremsing: Bruk motorbremsing(lavt gir) til å redusere farten før du brukar bremsepedalen, særleg i nedoverbakkar.

4. Å Køyre i Djup Snø

 • Sporval: Hald deg til køyrebana, og unngå å køyre i djup snøsamlingar.
 • Startprosedyrar: Om bilen sit fast, prøv å vugge han forsiktig fram og tilbake i staden for å akselerere hardt.

5. Nødutstyr

 • Førebuingpakke: Ha alltid ein naudpakke i bilen. Spesielt ved kjøring over fjellet. Denne bør innehalde ting som eit varmeteppe, lommelykt, førstehjelpsutstyr, og litt mat og vatn.

6. Vere Merksam på Vêrforholda

 • Vêrvarslingar: Følg med på vêrmeldingane og unngå å køyre under ekstreme forhold.
 • Planlegg Ruta: Vær førebudd på omkøyringar og lengre reisetid. Drårlig tid, gir ofte dårligare sjåfør.

Konklusjon
Å køyre i snøver krev ekstra merksemd og forsiktighet. Ved å følgje desse tipsa, kan du bidra til ein tryggare køyreoppleving for deg sjølv og andre på vegen. Hugs at den beste tryggleiksregelen er å halde seg heime under dei verste forholda, men om du må ut på vegen, vær førebudd og vær varsam.

0