OLJESKIFT

Nyttige tips for oljeskift

Oljeskift er ein av dei mest grunnleggjande og viktige vedlikehaldsoppgåvene for bilen din. Men kor ofte bør du eigentleg skifte olje, og korleis gjer du det sjølv? Dette innlegget vil leie deg gjennom prosessen.

Når bør oljen skiftast?

Dei fleste bilprodusentane tilrår å skifte olje kvar 10 000 til 15 000 km, avhengig av bilmodellen og køyretilhøva. Dersom du køyrer mykje i byen med hyppige stopp og start, eller om du ofte køyrer korte turar, bør du vurdere å skifte olje oftare. Det er også lurt å konsultere bilens brukarmanual for spesifikke tilrådingar.

Kvifor må vi skifte olje?

Motorolje spelar ei kritisk rolle i å sikre at bilens motor fungerer optimalt. Den smører rørlige delar, reduserer friksjon, og held motoren kjølig. Men kvifor er det så viktig å skifte den regelmessig:

 • Forureining: Over tid samlar oljen opp smuss og andre forureiningar som kan forårsake slitasje på motoren.
 • Forringing: Olje brytast ned over tid, noko som reduserer hennar smøreeigenskapar. Dette kan føre til auka friksjon og slitasje på motordelane.
 • Optimal yting: Fersk olje bidreg til å sikre at motoren køyrer mjukt og effektivt, og gir deg betre drivstofføkonomi og yting.

Problema med å fylle for mykje eller for lite olje:

 • For mykje olje: Når det er for mykje olje, kan det skape eit overdrevent trykk inne i kammeret, som kan føre til lekkasjar. Overfylt olje kan også komme i kontakt med motorens roterande delar, som igjen fører til at oljen skumar, noko som reduserer hennar smøreevne. Dette kan forårsake skade på motoren og hennar komponentar.
 • For lite olje: På den andre sida, når det ikkje er nok olje, får ikkje motoren tilstrekkeleg smøring, noko som fører til auka friksjon og overoppvarming. Dette kan fort føre til alvorleg skade på motoren, inkludert fastkøyring av motoren.

No som vi veit kvifor oljeskift er viktig og farane ved å fylle for mykje eller for lite olje, la oss sjå på korleis du skiftar olje sjølv:

Korleis skifte olje sjølv:

 1. Førebuingar: Samle nødvendige material som ny olje, oljefilter, filterfjernar, trakt, avløpspanne og vernhandskar.
 2. Tryggleik først: Sørg for at bilen står på eit flatt underlag. Bruk bukkar om du treng å løfte bilen for betre tilgang.
 3. Tappa gammal olje: Plasser avløpspanna under oljepanna. Skru laus tappeskruen (ver varsam, oljen kan vere varm) og la oljen renne ut.
 4. Skift oljefilter: Fjern det gamle oljefilteret ved hjelp av ein filterfjernar. Påfør litt ny olje på pakninga til det nye filteret før installasjon for å sikre ei god tetting.
 5. Fyll på ny olje: Bruk ein trakt for å unngå søl. Fyll i rett mengd olje som tilrådd av produsenten. Skru til tappeskruen og sjekk oljenivået med målepinnen.
 6. Start bilen: Start motoren og la han gå i nokre minutt. Sjekk for eventuelle lekkasjar rundt filteret og tappeskruen.
 7. Rydd opp: Resirkuler den brukte oljen ved å ta den med til eit resirkuleringsanlegg eller eit bilverkstad.

Oljeskift er ikkje for alle. Treng du hjelp med oljeskift, kontakt oss for time

0